Poziv za vanjske članove je

OTVOREN

Vijeće mladih Grada Mostara je otvorilo javni poziv za vanjske članove. Ukoliko si mlada osoba koja živi na području grada Mostara i želiš da učestvuješ u unaprijeđenju svoje lokalne zajednice prijavi se!

Home

Vijeće mladih Grada Mostara

Imate inovativnu ideju koja će pomoći mladima u gradu Mostaru?

Šta je VMGM?

Vijeće mladih Grada Mostara je nevladina organizacija koja je osnovana 2010. na inicijativu Grada Mostara. Vijeće mladih Grada Mostara sačinjavaju nevladine omladinske organizacije od kojih svaka ima svog predstavnika. Ono je krovna organizacija za mlade koja je najbliža Gradu Mostaru koja imata svoje predstavnike u Komisiji za mlade. Bavi se omladinskom politikom i glavni cilj joj je podizanje života mladih na veću razinu u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

Gdje se nalazimo?