Tim #VMGM

Predsjednik Skupštine

Marko Pavlović

marko.pavlovic11109@gmail.com

Moje ime je Marko Pavlović i imam 19 godina. U Vijeću mladih dolazim ispred Vijeća učenika srednjih škola Grada Mostara gdje obnašam funkciju predsjednika Upravnog Odbora. U Vijeću mladih Grada Mostara obnašam funkciju predsjedavajućeg Skupštine. Pomažem mladim ljudima u uzdizanju njihovih prava i borim se za ravnopravnost svih mladih osoba u našem gradu.
Za bilo kakav savjet, pomoć ili ideju obratite mi se. Čast mi je pomoći svakoj mladoj osobi. Uz sve to također sam na usluzi ako je u pitanju suradnja s Vašom organizacijom ili s Vama individualno.
Koordinator RT za sport i ekologiju

Ivo Marić

ivomaric950@gmail.com

Bio
Predsjednik Upravnog odbora

Zaim Mehić

zaim.mehic_7@hotmail.com

Bio..
Koordinatorica RT za saradnju s institucijama vlasti, NGO i međunarodnu saradnju

Melissa Memić

mellimostar@gmail.com

Koordinatorica RT za ekonomiju, socijalnu sigurnost i turizam

Katarina Prusina

katarina.prusina12345@gmail.com

bio
Zamjenica predsjedavajućeg Skupštine

Sara Kazazić

kazazic.sara.SK@gmail.com

Bio
Koordinatorica RT za kulturu, obrazovanje i volonterizam

Tea Domazet

tea.domazet18@gmail.com

Moje ime je Tea Domazet. Imam 18 godina i pohađam četvrti razred Srednje turističko-ugostiteljske škole na smijeru Tehničar nutricionist. Svoje NVO iskustvo počinjem sticati 2021. godine kao volonter jedne od organizacija u Mostaru. Član sam Vijeća učenika svoje škole treću godinu za redom, te sam od ove školske godine dobila tu čast da budem predstavnica svoje škole u Vijeću učenika srednjih škola grada Mostara gdje sam izglasana za jednog od tri predstavnika VUSŠGM u Vijeću mladih grada Mostara. U VMGM obnašam funkciju koordinatorice Radnog tijela za obrazovanje, kulturu i volonterizam te sam jedan od članova Upravnog odbora.
Tajnica/sekretarica

Anja Galović

anjagalovic470@gmail.com

Ja sam Anja Galović, imam 24 godine i magistrirala sam pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Tijekom studiranja obnašala sam i funkciju studentske pravobraniteljice pri Studentskom zboru Sveučilišta u Mostaru, a također sam i u sklopu Studentskog zbora svoje ustrojbene jedinice (Studentskog zbora Pravnog fakulteta) bila 4 godine zaredom predstavnica studenata svoje akademske godine, od čega 2 godine zaredom i demonstratorica na kolegijima. Dobitnica sam čak 3 Dekanove nagrade za najbolje studente, Rektorove nagrade za najbolje studente te Nagrade Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za najboljeg Studenta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Kao aktivna članica ELSA – e (The European Law Students' Association - najveće europsko neprofitno i nepolitičko udruženje studenata prava i mladih pravnika), imenovana sam za delegata ELSA-e u Skupštinu Vijeća mladih Grada Mostara. Obnašam funkciju glavne tajnice/sekretarice Vijeća mladih Grada Mostara.