Naši projekti

Akcija čišćenja – VMGM 2020

Akcija čišćenja – VMGM 2020

22/01/2021

Simulacija Gradskog vijeća Mostar

Simulacija Gradskog vijeća Mostar

22/01/2021

SIMULACIJA EVROPSKOG PARLAMENTA MLADIH

SIMULACIJA EVROPSKOG PARLAMENTA MLADIH

30/08/2020