Registar članova Vijeća mladih Grada Mostara

2010-2011

Predsjednik Skupštine: Haris Idriz
Zamjenica predsjednika Skupštine: Darija Sesar
Predsjednica Kolegija: Marina Đapić

2014-2016

Predsjednik Skupštine: Haris Idriz
Zamjenica predsjednika Skupštine: Tajma Tiro-Demić
Predsjednica Kolegija: Marina Đapić

2011-2012

Predsjednik Skupštine: Haris Idriz
Zamjenica predsjednika Skupštine: Miljana Golo-Kovačević
Predsjednica Kolegija: Marina Đapić

28.1.2016- 3.3.2016.

Predsjednik Skupštine: Ivo Čarapina
Zamjenica predsjednika Skupštine: Tajma Tiro-Demić
Predsjednica Kolegija: Maida Rahimić-Bešo

2020-2022

Predsjednik Upravnog odbora: Vedran Raguž
Predsjedavajući Skupštine: Mirza Lalić / do 15.5.2021. -(v.d. Predsjedavajući Ivo Čarapina)
Zamjenik Predsjedavajućeg: Ivo Čarapina
Tajnik: Nedim Lapo (do 30.6.2021.)
Članovi Upravnog odbora: Vedran Raguž, Mirza Lalić- (Ivo Čarapina), Faris Čolić, Harun Isić, Petra Ćuže (2020), Nedim Hondo (2020) Mensada Brkan (2021),
Članovi Skupštine:
• OKC Abrašević – Tajma Tiro Demić/Mustafa Stupac
• Studentski zbor - Ivo Čarapina, Vedran Raguž, Nina Petković
• Vijeće učenika – Faris Čolić, Josipa Tokić, Jusuf Micijević
• Sportski savez – Nedim Hodno/Faris Čolić, Karla Zelenika
• AIESEC – Umihana Mulac
• Unija studenata Univerziteta Džemal Bijedić Mostar – Mirza Lalić, Nedim Lapo, Melissa Memić, Faris Čolić
• Centar za psihološku podršku Sensus- Petra Ćuže/Mensada Brkan
• Elsa Mostar- Harun Isić

2012-2014

Predsjednik Skupštine: Haris Idriz
Zamjenica predsjednika Skupštine: Miljana Golo-Kovačević
Predsjednica Kolegija: Marina Đapić

3.3.2016- 3.4.2018.

Predsjednik Upravnog odbora: Ivo Čarapina
Predsjedavajuća Skupštine: Maida Rahimić (udata Bešo)
Zamjenica Predsjedavajuće i glasnogovornica: Tajma Tiro (udata Demić)
Tajnik: Isabella Vračević (2016)/ Luka Topić (2016-18)
Članovi Upravnog odbora: Ivo Čarapina, Maida Bešo, Džani Pajić (do 2017), Amar Handžo, Nina Petković (od 2017), Veronika Vlašić (do 2017)-Mario Čule (od 2017), Amel Salčin (do2017)- Nermin Ribić (od 2017).
Članovi Skupštine:
• OKC Abrašević - Marina Đapić (Amar Maksumić)
• Studentski zbor - Ivo Čarapina, Marko Džoić i Isabella Vračević(Luka Topić i Mateo Bevanda)
• Vijeće učenika - Amar Handžo, Seada Čehić, Ena Šarić (Nina Petković, Melissa Memić)
• Sportski savez - Iva Vučić, Amel Salčin (Nermin Ribić)
• AIESEC - Veronika Vlašić (Mario Čule)
• Unija studenata Univerziteta Džemal Bijedić Mostar - Džani Pajić, Zulfo Kuko, Kemal Ćorić (Amar Handžo i Hana Benca)
• Udruženje Mladi psiholozi - Maida Rahimić – Centar za psihološku podršku Sensus- Maida Bešo
• Elsa Mostar- Tajma Tiro

2018-2020

Predsjednik Upravnog odbora: Mirza Lalić
Predsjedavajući Skupštine: Ivo Čarapina
Zamjenica Predsjedavajućeg i glasnogovornica: Tajma Tiro (udata Demić)
Tajnik: Vedran Raguž (2018-19)/ Anthony Pribičević (2019-20)
Članovi Upravnog odbora: Mirza Lalić, Ivo Čarapina, Ivana Šunjić, Habiba Ačkar, Nermin Ribić, Faris Čolić.
Članovi Skupštine:
• OKC Abrašević – Tajma Tiro
• Studentski zbor - Ivo Čarapina, Vedran Raguž, Anthony Pribičević
• Vijeće učenika – Habiba Ačkar, Melissa Memić, Faris Čolić. (Selma Turkić)
• Sportski savez – Nermin Ribić i Katarina Pavlović
• AIESEC – Andrea Knezović/Anamaria Marić
• Unija studenata Univerziteta Džemal Bijedić Mostar – Mirza Lalić, Amar Handžo, Mirza Čamo
• Centar za psihološku podršku Sensus- Majda Šehić
• Elsa Mostar- Ivana Šunjić