SIMULACIJA EVROPSKOG PARLAMENTA MLADIH

Vijeće mladih Grada Mostara zajedno s Evropskim parlamentom mladih BiH, a uz podršku Grada Mostara i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK  u sklopu ovogodišnjeg Sajma srednjih škola organizuje  Simulaciju rada Evropskog parlamenta pod nazivom “EYP days Mostar 2019”. 09.04 – Rad u komitetima / odborima i pisanje rezolucija (Univerzitet “Džemal Bijedić u Mostaru); 10.04 – Simulacija zasjedanja Evropskog parlamenta, debate o predloženim rezolucijama (Gradska vijećnica Mostar); Prvi dan sajamske aktivnosti “Eyp Days Mostar 2019” protekao je i više nego uspješno. Srednjoškolci s područja Grada Mostara podijeljeni u 4 komiteta/odbora vrijedno su radili na pisanju rezolucija o kojima će debatirati  na Simulaciji Evropskog parlamenta, koja će biti održana u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka, s početkom u 10:00 sati. “Eyp days Mostar 2019” je aktivnost u sklopu Sajma srednjih škola Grada Mostara koju organizuju Vijeće mladih Grada Mostara i Evropski parlament mladih Bosne i Hercegovine, uz podršku Grada Mostara i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Drugi dan je također protekao uspješno, a nakon završne ceremonije proglašeni su najbolji delegati.   U okviru ove aktivnosti održano je više od 50 srednjoškolaca iz grada Mostara.

Projekt

SIMULACIJA EVROPSKOG PARLAMENTA MLADIH “EYP days Mostar 2019”

Održao

VMGM

Što smo uradili

Rad u komitetima / odborima i pisanje rezolucija, Simulacija zasjedanja Evropskog parlamenta, debate o predloženim rezolucijama (Gradska vijećnica Mostar)