📚Danas, 8.9.2020. održan je sastanak sa zastupnicima Skupštine HNŽ/K Amirom Šelom i Julinetom Jurić.📖Na sastanku su iznesene prednosti i nedostaci postojećih Javnih poziva Grada Mostara i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i športa HNŽ/K u domeni mladih te prijedlozi za poboljšanje istih koji će koristiti zastupnicima za pokretanje incijative prema Vladi županije za osnivanje posebnog granta za mlade na nivou županije i izgleda javnog poziva za raspodjelu sredstava iz tog granta.📒Također se pričalo i o temi osnivanja VM HNŽ/K gdje se svakako pokazao entuzijazam zastupnika koji u potpunosti podržavamo, kao i o ujednačavanju studentskog standarda u županiji.