U prostorijama Vijeća mladih Grada Mostara, 19.04.2019. godine, održan je radno-konsultativni sastanak predstavnika Vijeća mladih i PRONI centra za razvoj mladih.

Predstavnike PRONI Omladinskog kluba, ugostili su predsjednik Vijeća mladih Grada Mostara – Mirza Lalić i član Upravnog odbora u ime Vijeća učenika srednjih škola -Faris Čolić.

Razgovarano je o položaju mladih, provedbi Zakona o mladima FBiH u našem Gradu i kantonu / županiji, povezivanju mladih, te eventualnim zajedničkim inicijativama, aktivnostima i projektima, usmjerenih na poboljšanje položaja mladih.