U Hotelu “Mepas”, 29.03.2019. godine, održan je sastanak i diskusija o implementaciji Zakona o mladima u HNK, te prezentacija rada postojećih lokalnih vijeća mladih.

Sastanku su prisustvovali predstavnici OSCE-a, Vijeća mladih Federacije BiH, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž, Skupštine HNK/Ž, Grada Mostara, općine Čapljina, općine Stolac, općine Ravno, općine Jablanica, te općine Prozor-Rama.

Sastanku i diskusiji o provedbi Zakona je prisustvovao i predsjednik Vijeća mladih Grada Mostara, Mirza Lalić.

Iskazana je jasna želja predstavnika postojećih vijeća mladih da nastave kontinuirani rad na provedbi Zakona o mladima FBiH, a pogotovo u općinama u kojima još uvijek nije formirano Vijeće mladih.