Nakon što je Vijeće mladih Grada Mostara zaprimilo prijave, Komisija za ocjenjivanje projektnih prijedloga je došla do slijedećih zaključaka.

Vijeće mladih Grada Mostara će, prema preliminarnim rezultatima, u narednom periodu financirati 1 projekat i sufinancirati 5 projekata koji za cilj imaju poboljšanje života mladih na području Grada Mostara.

Kodovi sa slike odgovaraju tačno jednom projektu u dokumentu u nastavku

Zadovoljstvo je bilo vidjeti odlične projektne prijedloge, i još veće zadovoljstvo bit će pratiti razvoj i izvršenje istih.

Iskreno se nadamo da ćemo u budućnosti moći financirati i sufinancirati veći broj projekata kako bi mladima pružili priliku za aktivnim uključenjem u razvoj svojih lokalnih zajednica.

Rok žalbe na navedene rezultate ističe za 7 dana, nakon čega će biti dostupni finalni rezultati sa punim nazivima projekata.