U subotu, 31.7.2021 godine završena je prva faza deliberativnih procesa u Mostaru koji je realiziran u sklopu projekta “Razvoj demokratskog učešća u gradu Mostaru” koji realizira Savjet Vijeća Evrope.
U prethodna četiri uzastopna vikenda Skupština građana (47 nasumično izabranih građanki i građana) je učila, vijećala i izradila preporuke o čistoći grada i održavanju javnog prostora.


Formulirano je ukupno 26 preporuka, koje su dobile podršku veću od 80% učesnika Skupštine, a u sklopu pet tematskih cjelina:

  • Uređivanje zelenih površina i upotreba javnih prostora i stvaranje novih
  • Podizanje svijesti i educiranje građana i građanki
  • Reorganizacija javnih komunalnih poduzeća
  • Upravljanje otpadom
  • Institucionalizacija Skupštine građana kao pravni okvir za daljnje djelovanje.


Preporuke su prezentovali gradonačelniku Kordiću od koga su dobili podršku. Komisija Skupštine građana, će na jednoj od narednih sjednica Gradskog Vijeća Grada Mostara ove proporuke i zvanično uručiti vijećnicima.
Vijeće mladih Grada Mostara je imalo svog predstavnika, Ivu Čarapinu, kao člana Nadzornog tima.