U srijedu, 26.08.2020. godine Vijeće mladih OSI Koalicije OOSI HNK “Zajedno smo jači ” i Vijeće mladih Grada Mostara potpisali su SPORAZUM o saradnji. U ime Vijeća mladih Grada Mostara potpisnik je Vedran Raguž, a u ime Koalicije Harisa Memić.

Poseban fokus zajednickog rada ce se odnositi na izradu Strategije za mlade grada Mostara i zagovaranje za usvajanje Lokalnog akcijskog plana u oblasti invaliditeta u HNK .

Sve to ima za cilj jednakopravnosti u različitostima ,uključujući UN Konvenciju o pravima OSI i pristupa invaliditetu sa aspekta poštivanja ljudskih prava.

Mladi žele društvo jednakih mogućnosti u čijoj će gradnji sami sudjelovati.