Potrebna Vam je računarska oprema za planirane aktivnosti; materijali za olakšan svakodnevni rad omladinske organizacije?

U cilju pružanja podrške mladima i omladinskim organizacijama u njihovim aktivnostima, Vijeće mladih Grada Mostara raspisuje Javni poziv za sufinanciranje kupovine kancelarijeske opreme ili materijala u iznosu do 500KM.

Podnositelj zahtjeva može biti registrovana pravna osoba na području Grada Mostara koja se nalazi na Spisku omladinskih udruženja na području Grada Mostara, Vijeće učenika srednje škole, ili Asocijacija studenata/Studentski zbor koja/i djeluje u okviru Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru ili Sveučilišta u Mostaru.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati preko e-maila: vijece.mladih.mo@gmail.com.

Nabavka opreme/materijala bit će izvršena do kraja 2022. godine.

Rok za podnošenje prijedloga je 11.12.2022 godine.