Poziv za vanjske članove je

OTVOREN

Vijeće mladih Grada Mostara je otvorilo javni poziv za vanjske članove. Ukoliko si mlada osoba koja živi na području grada Mostara i želiš da učestvuješ u unaprijeđenju svoje lokalne zajednice prijavi se!

10 000

Mladih učesnika

Naš cilj je kroz projekte uključiti 10 000 mladih grada Mostara

Pratite nas i na kanalima Facebook i Instagram


Šta je VMGM?

Vijeće mladih Grada Mostara je nevladina organizacija koja je osnovana 2010. na inicijativu Grada Mostara. Vijeće mladih Grada Mostara sačinjavaju nevladine omladinske organizacije od kojih svaka ima svog predstavnika. Ono je krovna organizacija za mlade koja je najbliža Gradu Mostaru koja imata svoje predstavnike u Komisiji za mlade. Bavi se omladinskom politikom i glavni cilj joj je podizanje života mladih na veću razinu u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

VMGM

Šta mi radimo?

Vijeće mladih je organizacija otvorena za saradnju sa svim mladim ljudima i omladisnkim organizacijama u Mostaru. Kao takva u njoj također putem omladinskih projekata djeluju i pojedinci koji trenutno nisu članovi niti jedne organizacije te koji su kao takvi vanjski suradnici Vijeća mladih. Članovi Vijeća mladih sudjeluju u izradi Strategije za mlade na nivou Grada Mostara.

ORGANIZACIJE ČLANICE

Make a Quick Call

Novosti

BLOG

Latest Articles